HISEC 6 / HISEC9

 • CEIA O2PN8

 • , ( )

 • , 40303 mm, 27 mm, C2 (AP/B-AC/A UNI 9186-9187)

 • RAL9005, RAL 7001, 5010, RAL8019 RAL 3000

 • . , . , , . .

 • 2 . 120 kg. ( ) . , .

 • 1 140 kg. 160 kg.

 • , , , . . , , 250 g.

 • 2 ( ).

 • . ( ). () , .

 • , . ( ).

 • ( ), . , . 6 s, .

 • 8 12 kg, , (). .

 • .

 • 230 V AC, 50 Hz.

 • 330 VA.

 • ( ).

 • 10 55 . • , ,

 • CEIA O2PN7 . . . .

 • 8 , 1 140 kg

 • 4,5 1


zarges.bg datasafe.bg www.parkingbg.com badjove.bg