, , , .

( ), .

2,5 t, 10 km/h.

zarges.bg datasafe.bg www.parkingbg.com badjove.bg