UP&DOWN- , ,

- 230 V, 50 Hz

- 24 V DC

,

BT, ,

- 1000

/ - 3 8 s

- ,

:

  • UP&DOWN-4:

    • 4,0 m , 60 mm, 2 mm,

    • 4,0 m BL SMALL, , KIT-LIGHT SN 5

  • UP&DOWN-6:

    • 6,0 m , 86 mm, 3,2 mm,

- 300 x 220 x 1150 mm

- -20 +60 degree C

zarges.bg datasafe.bg www.parkingbg.com badjove.bg